CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Selasa, 29 April 2008

PENGENALAN SEKOLAH

LOGO

PENERANGAN LOGO
MERAH:Pelita Melambangkan ilmu sebagai penyuluh hidup. Api yang bernyala melambangkan keberanian dan kegigihan dalam perjuangan menuntut ilmu.KUNING:Perisai melambangkan ilmu sebagai benteng penghalang unsur-unsur negatif dalam kehidupan. Warna kuning melambangkan sinar kehidupan yang terang benderang.PUTIH:
Melambangkan tulus dan ikhlas dalam menuntut ilmu agar dapat melaksanakannya dengan amanah dan jujur.HIJAU:Meletakkan ilmu sebagai wadah kehidupan yang luhur dalam iklim persekolahan.

MOTO

- Ilmu itu cahaya -

IKRAR PELAJAR

Bahawasanya kami
Pelajar-pelajar
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring
Berikrar dan berjanji
Akan menjadi pelajar yang cemerlang
Dari segi akademik
Dan kokurikulum
Serta unggul
Dari segi sahsiah

Kami berjanji
Akan menaikkan imej SMKATJ
Dengan menampilkan
Imej diri yang positif dan berteraskan Islam

Kami akan sentiasa
Berpakaian kemas
Dan beradab sopan
Terhadap guru-guru dan rakan-rakan

Kami berjanji
Akan mengamalkan
Cara hidup Islam yang cemerlang
Untuk mengangkat martabat SMKA
Sebagai institusi pendidikan yang unggul

PIAGAM

S

:

Sentiasa berusaha mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar-pelajar kami.

M

:

Memastikan semua pelajar sekolah ini mendapat peluang belajar yang optimum.

K

:

Kerjasama yang erat di kalangan ahli masyarakat dalam dan luar sekolah.

A

:

Amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

T

:

Tahap yang cemerlang menjadi motto dan konsep kami.

O

:

Organisasi yang peka, prihatin dan penyayang.

K

:

Kesihatan fizikal dan mental masyarakat sekolah.

J

:

Jasa bakti yang berterusan dan berpanjangan.

I

:

Imaginatif, inovatif, kreatif, proaktif dan produktif.

R

:

Ramah mesra dan tatasusila.

I

:

Iklim perkhidmatan dan persekitaran sekolah yang bersih dan harmoni.

N

:

Norma dan nilai-nilai mulia diamalkan.

G

:

Generasi yang berilmu, beriman, beramal soleh dan bertaqwa dilahirkan.

0 comments: